กำลังตามหาตัวอยู่ภายใน 1 อาทิตย์ ถ้าไม่คืนชุดของร้าน จะให้ทนายฟ้องร้องค่าเสียหาย
เพราะชุดของร้านเป็น original ห้ามใช้นอกเหนือจากร้านต้นแบบและ
ห้ามครอบครองโดยไม่ชอบธรรม(ค่าเสียหายและค่าฟ้องร้องและติดตาม
จนพบตัวค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุณต้องรับผิดชอบจ่ายทั้งหมดเพราะนัดมาคืน
หลายต่อหลายครั้งก็ไม่มาตามนัดและไม่รับโทรศัพท์จึงสามารถเป็นเหตุ
ให้ยื่นฟ้องร้องได้)
หมายเหตุ
ถ้าใครพบหรือรู้จักบุคคลในรูปถ่าย และสามารถแจ้งเบาะแส
ที่สามารถตามจนพบตัวจะให้ค่าตอบแทน 20000เยน